Kütüphane Kılavuzu

Katalog Sistemine Erişim

Kullanıcılarımız, kütüphane otomasyon sistemi içerisinde kayıt altına alınmış tüm yayınların bibliyografik kayıtlarının bulunduğu kataloğa (üniversitemiz içinden veya dışından) web sayfamızda yer alan” katalog tarama” bölümünden ulaşabilirler


Katalog Üzerinden Tarama Yapmak

Kullanılan kütüphane yazılımı ile kullanıcılar aradıkları kaynağa “yazar adı” ve “eser adı “ bilgilerini girerek erişebilirler. Yazar ve eser adının bilinmediği durumlarda “ konu başlığı” taraması yapılarak, araştırma konusuyla ilgili kaynaklara doğrudan erişim sağlanır.


Yer Numarası /konu numarası (call number)


Yapılan tarama sonucu elde edilen yer numarası aradığımız eserin tam olarak hangi rafta, hangi sırada olduğunu göstermesi ve böylelikle eserin kolayca bulunmasını sağlayan önemli bir unsurdur.


Örnek: Peyami SAFA’nın “Biz insanlar” adlı eserine ait yer numarası (call number)
PL248 .S24 B29 2008

 

P → Kitabın genel konusunun dil ve edebiyat alanı altına girdiğini gösteren sınıflandırma harf(Classmark)dir.


L → P' harfinin gösterdiği genel dil ve edebiyat alanının bir alt sınıfını göstermektedir. "PL" (subclassmark) bu kitabın Uzak Doğu, Hint, Afrika, Okyanusya dil ve edebiyatları ile Türk dili ve edebiyatı konusunda olduğunu gösterir.


248→ PL" işareti altındaki diğer tüm kitaplardan ayıran numaradır. 248 kodu Türkçe romanlar için kullanılmaktadır.


.S24→ Buradaki S yazarın soyadının ilk harfi, 24 ise kütüphanecilikte "cutter" kuralları olarak bilinen sisteme göre yazarın soyadının rakamsal ifadesidir.


B59 → Buradaki B eser adının ilk harfi, 59 ise eser adı için belirlenmiş özel sayıdır.


2008→ Kitabın basıldığı yılı ifade eder.
 

Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi (LC)Hakkında


Kütüphane okuma salonumuzda da yer alan, LC sınıflama tablosunda kullanılan harfler ve ifade ettiği konular en genel haliyle aşağıdaki gibidir.

 

A -Genel Eserler

B - Felsefe, Psikoloji, Din

C - Tarih ile ilgili yan bilimler

D - Dünya, Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda vd. Tarihleri

E - Amerika Tarihi

F - Amerika Tarihi

G - Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon

H - Sosyal Bilimler

J - Siyasal Bilimler

K - Hukuk

L - Eğitim

M - Müzik ve Müzik Yayınları

N - Güzel Sanatlar

P - Dil ve Edebiyat

Q - Fen

R - Tıp

S - Tarım

T - Teknoloji

U - Askeri Bilimler

V - Deniz Bilimleri

Z - Bibliyografya, Kütüphane Bilimleri, Genel Bilgi Kaynakları