Mesleki Etik Sözleşmesi

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesinde sunulan hizmetin bir kamu hizmeti olduğu, kamu hizmetinin ise her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

 

 1. Artvin Çoruh Üniversitesindeki akademik personel, idari personel ve öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve memnuniyetlerini arttırmak için çalışmayı,

 

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerle, bilgiye erişim hakkını, tüm bireyler için savunup gereklerini yerine getirmeyi,

 

 1. Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzer özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranmayı,

 

 1. Mesleki politika ve standartların geliştirilmesinde ve uygulamasında etkin çaba harcamayı,

 

 1. Bilimin gelişme sürecini desteklemeyi,

 

 1. Telif haklarını korumayı,

 

 1.  Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutmayı,

 

 1. Mesleki görev ve sorumluluklarımı yerine getirirken kişisel çıkar sağlamamayı,

 

 1. Mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen göstermeyi,

 

 1. Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlamayı,

 

 1. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla, meslek elemanlarının, genel olarak meslek grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmamayı,

 

 1. Mesleki ve yönetsel ilişkilerde adil ve dürüst davranmayı,

 

 1. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, görevimi mesleğe değer katacak biçimde gerçekleştirmeyi,

 

 1. Üniversitemdeki yetkilerimi; sorumluluk bilinciyle, akademik özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanmayı,

 

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca hazırlanan etik ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

                                                                                                                                          Birim Personeli