Lebib Yalkın MevBank Veritabanı Deneme Erişimi

06 Kasım 2023, Pazartesi 69

Lebib Yalkın MevBank veritabanı,  31 Aralık 2023 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır. 

Hakkında: Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veritabanı, hukuki araştırmalar için en güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veritabanından ulaşılabilir. MevBank, araştırmacıları ihtiyaç duydukları bilgiye tek kaynaktan ulaştırarak hukuki araştırmalarını daha kısa sürede sonuçlandırır. Öncelik ve tercihlere göre kişiselleştirebilir. Türkiye' nin önde gelen hukuk büroları ile beraber geliştirilmiştir. Üniversitelerin hukuk, vergi, ticaret ve finans, iş ve sosyal güvenlik, gıda, çevre, turizm, dış ticaret bölümlerinin derslerinde kaynak olarak yararlanılmaktadır.

Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları klasörüne;

  • ISO 45001 ISG Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları
  • Güvenli Turizm, Güvenli Üretim Ve Güvenli Hizmet Belge/Belgelendirme İçin Yardımcı Dokümanlar
  • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Belgelendirme kapsamında Kılavuz dokümanlar eklenmiştir

- Yönetim Sistemleri İş Akış Şemaları klasörüne;

  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği alanlarındaki mevzuatın şemalarla açıklanmasını sağlayan belgeler eklenmiştir.

Erişim adresi: https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/artvin-coruh-universitesi

 

***Deneme erişimli tüm kaynaklara  -erişim süresince-  kütüphane web sayfamızda yer alan  https://kutuphane.artvin.edu.tr/deneme-erisimli-veritabanlari  adresinden erişebilirsiniz.

 

Detaylı Bilgi ve Önerileriniz için:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 04662151021  Dahili Tel: 45 00 mail: [email protected][email protected]