Üniversitemiz ANKOS Yönetiminde

12 Temmuz 2021, Pazartesi 764

26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ANKOS Olağan Genel Kurulunda Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muhammet KIZIL Anadolu Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Konsorsiyumu Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

Yönetim Kurulu:  https://ankos.org.tr/tr/yonetim-kurulu/

ANKOS’un üyeleri arasında Türkiye ve Kıbrıs’taki Üniversiteler ile, Anayasa Mahkemesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rekabet Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), TBMMTC Merkez BankasıTÜBİTAK ve Birimleri gibi kurumlar bulunmaktadır.

ANKOS aracılığı ile ülkemizde erişim sağlanan bilgi kaynakları ve veritabanları ile ilgili Lisans Anlaşmaları Grubu, E-Kitap Çalışma Grubu, Veritabanı Değerlendirme Çalışma Grubu, Kullanıcı İstatistikleri Grubu, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu, Halkla İlişkiler Grubu, İşbirliği Çalışma Grubu, Akademi Çalışma Grubu gibi ülkemizin bilimsel ve akademik anlamdaki uygulama ve politikalarına yön veren çalışma grupları bulunmaktadır. Kütüphanecilik hizmetleri ile ilgili yazılım, hizmet, yayın, standart üretimi, personel değişim programları ve düzenli olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleme gibi faaliyetleri de bulunmaktadır.

Diğer ülkelerdeki kütüphanelerle uluslararası dayanışmaya kuruluşundan beri büyük önem veren ANKOS; Güney Avrupa Kütüphaneler Birliği’nin (SELL-Southern European Libraries Link) 2001 yılından bu yana üyesidir. Ticari yayıncıların tekellerini kırmak, bilimsel dergilerdeki fiyat artışlarını önlemek ve rekabet ortamı yaratmak amacıyla 1999 yılında  kurulmuş olan Bilimsel Yayıncılık ve Akademik Kaynaklar Birliği’nin (SPARC-The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) girişiminin içerisinde yer almaktadır. ANKOS ayrıca Uluslararası Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (ICOLC-International Coalition of Library Consortia) ve Elektronik Kaynaklar İstatistik Standartları Birliği (COUNTER -Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) üyesidir. Bunun yanında UKSGDOAJ, gibi kuruluşların içerisinde yer almaktadır. ANKOS yurt içinde de ULAKBİM EKUAL projesini desteklemekte; bu proje kapsamında özellikle abonelik modeline dayanan, geçici bir bilgi türü olan elektronik bilginin, kalıcı hale gelebilmesi için tüm ülkemiz adına depolanması (e-arşiv) konularında ULAKBİM ile teknik ve maddi işbirliği içerisindedir.

ANKOS bünyesinde Lisans Anlaşmaları Çalışma Grubu Koordinatörü,  Veritabanı Değerlendirme Çalışma Grubu Koordinatörü ve Elektronik Kitap Çalışma Grubu Üyesi sorumluluğunu da yürütmeye devam eden personelimiz Muhammet KIZIL’ı tebrik eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.

 

Video Tanıtım

ANKOS YOUTUBE

                                                                                                            

Detaylı Bilgi için:

https://ankos.org.tr/tr/

Konferanslar:

ANKOSLink2019

Geçmiş Konferanslar

 

 

Detaylı Bilgi ve Önerileriniz için:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 04662151021  Dahili Tel: 45 00 mail: [email protected] /