Deneme Erişimli Veritabanları


 

 

Emerald Emerging Markets Case Studies hakkında: 

Emerald Emerging Markets Case Studies – EEMCS (Vaka çalışmaları), işletme ve yönetim bilimlerinde öğrencilerin olayları öngörebilme becerisini, analiz yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi açısından tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Gerçek olaylara dayanan çalışmalar sırasında öğrenciler aktif rol alarak, olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler. İçerik olarak daha çok gelişmekte olan ekonomilere odaklanmaktadır. Tamamı hakem görüşünden geçmiş ve sınıf ortamında test edilmiş 800’den fazla vaka çalışması, tam metin olarak erişime sunulmaktadır ve Emerald’ın kendi yayınlarıdır.  

 

Bağlantı adresihttps://www.emerald.com/insight/search?q=journal-id%3AEEMCS

Erişim Başlangıç/Bİtiş Tarihi: 17.02.2020 - 30.06.2020

 


 

Hakkında: 

Online kütüphaneden; telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitaplarına (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank’tan; içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) ,dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Erişim adresihttps://legalbank.net/arama

Detaylı içerik bilgisi için tıklayınız...

Erişim Başlangıç/Bitiş Tarihi: 18 Şubat 2020 - 31 Mart 2020

 

Detaylı Bilgi ve Önerileriniz için:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tel: 04662151021  Dahili Tel: 45 00 mail: library@artvin.edu.tr / muhammetkizil@artvin.edu.tr