Kütüphanelerarası Ödünç (ILL) Hiz.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) Nedir?

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) hizmeti kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kitapların “Kütüphanelerarası İşbirliği” sayesinde yurtiçindeki diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması hizmetidir.
 
Kimler Bu Hizmetten Yararlanabilir?

ILL hizmetlerinden, üniversitemiz öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.


Hangi Materyaller Ödünç İstenemez?

Referans Koleksiyonu, Tezler, Süreli Yayınlar, Rezerv Koleksiyonu, Görsel İşitsel Materyaller ya da Kitap Dışı Materyaller “Kütüphanelerarası Ödünç Verme” hizmeti kapsamında yer almamaktadır.


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELLERİ İÇİN YARARLANMA KOŞULLARI ŞUNLARDIR:

1. İstekte bulunulmadan önce kitabın Koleksiyonumuzda olup olmadığı Kütüphane Kataloğu'ndan kontrol edilmelidir.

2. İstekler kütüphaneye şahsen gelerek ILL sorumlusuna bildirilmelidir.

3. Ödünç alınan kaynak kullanıcıya imza karşılığı verilir.

4.Kaynağın kargo masrafları kullanıcıya aittir.

5. İstek yapılan kaynağın uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.

6. Kullanım süresi dolan kitaplar teslim tarihinden en az 6 gün önce Kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

7. Kullanıcı istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için istek yapamaz ve masraflarını karşılar.

8.Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması hasar görmesi ya da geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda kaynağın ödünç alındığı Kütüphanenin kuralları geçerlidir.

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNİN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ŞUNLARDIR:

1. Referans Koleksiyonu, Tezler, Süreli Yayınlar, Rezerv Koleksiyonu, Görsel İşitsel Materyaller ya da Kitap Dışı Materyaller “Kütüphaneler arası Ödünç Verme” hizmeti kapsamında yer almamaktadır.

2. Kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde ödünç verme süresi kargoda geçecek sürede dahil olmak üzere 30 gündür.

3. Bir kullanıcı, bir istekte en fazla 5 kitap isteyebilir.

4. Ödünç istenen kitaplar, ilgili kütüphanedeki yetkili kütüphaneci adına ödemeli olarak kargo gönderilir. Tüm masraflar kaynağı talep eden kütüphaneye aittir.

5. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumlarda Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesi'nin " Ödünç Verme Kuralları " geçerlidir.