Online Veritabanları


 
VERİTABANI
ERİŞİM ŞEKLİ
TÜRÜ
AÇIKLAMA

  SpringerLİnk +Adis

EKUAL* TAM METİN  

Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 2281 dergiyi kapsamaktadır. 

 DERGİ LİSTESİ (2281) ve ADİS DERGİ LİSTESİ

Nature Journals All

-Nature Protocols

-Nature Methods

EKUAL* TAM METİN

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergi. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. DERGİ LİSTESİ

 

springer nature ile ilgili görsel sonucu

Academic Journals

EKUAL* TAM METİN

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonudur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 38 dergi içermektedir. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. DERGİ LİSTESİ

Palgrave Macmillan Journals

EKUAL* TAM METİN

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. DERGİ LİSTESİ

 

ABONE

 

TAM METİN ve ATIF DİZİNİ

Türkiye Atıf Dizini, Türkiye’de sağlık bilimleri;Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi, Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanlarında yayımlanan 372 Türk dergiyi kapsamaktadır. Bu dergilerden “kayıtlı olarak” geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır. DETAYLI BİLGİ…

NOT* :Erişim için üniversite içerisinde iken veritabanına bir kereye mahsus "yeni kullanıcı" kaydı yapmanız gerekmektedir. Oluşturacağınız  kullanıcı adı ve şifre ile üniversite içinden ve dışından veritabanına erişebilirsiniz. 

EKUAL*
TAM METİN

EbscoHost 26 veritabanı içeren bir servis sağlayıcı olup, içerdiği veri tabanlarından birden fazla veritabanı seçilerek aynı anda tek bir ara yüzden tarama yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız...

HiperKitap

( Türkçe)

 

ABONE

 

 

E-KİTAP

(TÜRKÇE)

Türkçe içerikli elektronik bir kitap veritabanı olan Hiperkitap 22.000 'in üzerinde Türkçe kitap içermektedir. Hiperkitap, basit ve detaylı arama yapma, not alma, otomatik kaynakça gösterme, telif hakları kapsamında çıktı alma, kopyalama ve  e-kütüphane oluşturma gibi birçok özelliğe sahiptir. KİTAP LİSTESİ  KİTAP İNDİRME KILAVUZU    KULLANIM KILAVUZU   MOBİL KULLANIM KILAVUZU

ABONE E-KİTAP

Tüm akademik alanlarda, 193.000’den fazla  e-kitaba erişim. KİTAP LİSTESİ   

 E-KİTAPLARI MOBİL CİHAZLARA NDİRME KILAVUZU (VİDEO)

CREDO REFERENCE

ABONE TAM METİN Çevrimiçi referans hizmet platformudur. Görsel ve interaktif ağırlıklı olarak hazırlanmış, kullanımın rahat ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Klasik arama yapmanın yanında, resim (image), video arama ve beyin fırtınası (concept map) özellikleri eğlenceli bir kullanım sağlar.
ABONE

E-GAZETE

E-DERGİ

(magazin)

Her gün 100 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 6,430 günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orjinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz güncel bir gazete koleksiyonudur.

TÜRKİYE DERGİ&GAZETE LİSTESİ

MOBİL KULLANIM KILAVUZU

ABONE TAM METİN

SAGE Premier: İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi birçok disiplinde; 161’i açık erişim olmak üzere 1104 dergiye  tam metin erişim imkânı sunmaktadır.

DERGİ LİSTESİ

CAB Abstract

EKUAL*

 

TAM METİN

ÖZET

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veritabanıdır. 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. 830+ tam metin dergi bulunmaktadır.

     

EKUAL* ÖZET National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed, kanıta dayalı klinik referans aracıdır. DynaMed Kullanıcı kılavuzu  ve  DynaMed Mobil Uygulama Kılavuzu
ABONE
ONLİNE/İNTERAKTİF 

AYEUM ; sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan; nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili araştırmacılara yönelik online/interaktif eğitimlerin sunulduğu bir platformdur. Platformda ayrıca; SPSS, AMOS uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero vb. yazılımlarla ilgili eğitimler de yer almaktadır. Üyelik işlemleri ve detaylı bilgi için tıklayınız...

ABONE TAM METİN

603 akademik ,194 popüler toplam 797 dergi ( 80 000 + Tam Metin Makale), Tıp ve Din Bilimleri vb. alan kitapları, sempozyum & Kongre Bildirgeleri ve diğer bilgi kaynaklarını içerir, Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer alır. DERGİ LİSTESİ ve  BROŞÜR

 

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

Osmanlıca Salnameleri Veritabanı  

Osmanlıca Makaleler Veritabanı

 İlahiyat Makaleler Veritabanı 

Dokümantasyon Veritabanı  

    Risaleler Veritabanı     

SERBEST

TAM METİN

BİBLİYOGRAFİK

Veritabanları; çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan ilâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri ,TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makaleleri, Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri , tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâleleri kapsamaktadır. Yaklaşık 110.000’ den fazla makalenin yer aldığı veritabanlarında, farklı arama özelliklerinin yanısıra “metin içeriğinde arama” özelliği de mevcuttur.

ABONE TAM METİN

Sanat, edebiyat, coğrafya, sağlık, tıp, felsefe, din, spor, eğlence, bilim, matematik, yaşam bilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji,tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır.

World eBook Library

ABONE E-KİTAP

200’den fazla dilde yaklaşık 4.000.000’den fazla akademik belgeye (e-kitap, sesli kitap, gazete, video ,dergi, nota  vb.) tam metin erişim sağlayan elektronik kütüphanedir.  KULLANIM KILAVUZU

ABONE
E-KİTAP
Temel bilimler, sosyal ve insani bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularında 209.000'in üzerinde elektronik kitap içerir.           KULLANIM KILAVUZU 
SERBEST

ONLİNE

ARAÇ

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veritabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.            KULLANIM KILAVUZU
EKUAL*
TAM METİN
Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi alanlarında (1995’ten günümüze) tam metin makale koleksiyonudur .KULLANIM KILAVUZU ve DERGİ LİSTESİ
                  
 
EKUAL*

BİBLİYOGRAFİK

Erişimimiz kapsamında olan indekslerScience Citation Index Expanded(SCI)(1980-present), Social Sciences Citation Indexes(SSCI)(1980-present),  Arts & Humanities Citation Index(AHCI)(1975-present), Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) (1990-present), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present Book Citation Index– Science (BKCI-S)(2005-present), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) (2005-present), Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present  atıf indekslerinin Web ortamında taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veritabanıdır.           KULLANIM  KILAVUZU  ve  WOS HAKKINDA
EKUAL*
BİBLİYOGRAFİK
E-atıf veritabanıdır. Sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında, 20.500′ün üzerindeki hakemli dergi ,%70′i 1996′dan beri yayınlanmış özetler ,web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir. Medline’in %100’ünü kapsar. İçeriğinde 5.3 milyon konferans bildirisi ve 340 kitap serisi yer alır. KULLANIM KILAVUZU

Emerald eJournals Premier 

Social Sciences eBook Collection 

EKUAL* TAM METİN

Muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal güvenlik,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, eğitim, kütüphanecilik konularında 1898 yıllarına kadar geriye dönük erişilebilen  toplam 309 dergi ve eğitim ve sosyoloji konularında 900 den fazla kitap bulunmaktadır. DERGİ LİSTESİ  ve KİTAP LİSTESİ

ABONE
E-KİTAP
(TÜRKÇE)

Ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık'a ait 4000'i aşkın Türkçe akademik kaynak elektronik ortamda kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Doğa Bilimleri, Hukuk, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsayan nitelikli dermesi bulunmaktadır.   KİTAP LİSTESİ

ABONE
VİDEO

Öğrencilerimizin video içerik ihtiyacı için yerli üretimle 10 kategoride 583 eğitim seti ve 110000 video 7/24, HD kalitesinde, tüm platformlardan erişim ile her seviye yeni başlayanlardan profesyonel düzeyde kullanıcılara kadar hitap eden geniş eğitim setleri ile izle-öğren imkanı. Tamamladığınız eğitimlere ait alacağınız katılım sertifikası ile eğitimlerinizi belgeleyebilirsiniz. 

EKUAL*
TAM METİN
Dünyanın en kapsamlı tez ve bitirme ödevi koleksiyonudur. 1743'ten günümüze 1,5 milyon tam metin olmak üzere toplamda 4 milyondan fazla doktora ve master tezi içermektedir. Her yıl ortalama 120000 tez eklenmektedir.

 

EKUAL*
TAM METİN
Multidisipliner ve sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlar. Arşiv nitelikli bir veritabanıdır. DERGİ LİSTESİ
.3.3  Windows için 
      .3.2   Mac için (32 ve 64 bit)   
 
 
EndNote bibliyografik bilgileri saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde makale ve tez gibi çalışmalarınızın yazımı aşamasında, metin içi atıf ve referans listelerinizi belirleyeceğiniz formatlar da oluşturabilirsiniz. EĞİTİM DOKÜMANLARI
EKUAL*  ONLİNE ARAÇ

Mendeley, araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır. (www.mendeley.com adresi üzerinden hesap oluşturduktan sonra programı indirebilirsiniz)

EĞİTİM VİDEO VE REHBERLERİ     HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

EKUAL*
TAM METİN

Tıp, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler vb. alanlarda tam metin makaleler içerir.

EKUAL*
TAM METİN

Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri uygulamalı fizik biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 413 dergi 1220 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 2400 IEEE standardı. KULLANIM KILAVUZU

Ovid - Lippincott Williams&Wilkins
EKUAL*
TAM METİN

Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelk, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin Cerrahisi, Virüs Bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak - Burun - Boğaz, Diş Hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanı 281 dergiye tam metin erişim. OvidSP platformuna 1.800'den fazla video ve 2 milyondan fazla görsel içerik. KULLANIM KILAVUZU ve DERGİ LİSTESİ 

EKUAL*
TAM METİN

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

EKUAL* İNTİHAL ANALİZ

İntihal analiz programıdır.

Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri engellemek amacı ile kullanılmaktadır. İlgili platformun erişim tanımlamaları kütüphanemiz tarafından yapılacaktır. Erişim için : muhammetkizil@artvin.edu.tr (Muhammet KIZIL, dahili no : 4500) Detaylı bilgi için tıklayınız...

HIZLI KULLANIM KILAVUZU     DETAYLI ÖĞRETMEN KILAVUZU

EKUAL*
İNTİHAL ANALİZ

İntihal analiz programıdır.

NOT:Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolleri editörlerce (kendi  kişisel makaleleri hariç) sistem üzerinden yapılmamalıdır.” Bu program, sadece   doktora derecesi ve daha üstü akademik yetkinliğe sahip öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir. İlgili platformun erişim tanımlamaları kütüphanemiz tarafından yapılacaktır.  Erişim için: muhammetkizil@artvin.edu.tr    (Muhammet KIZIL,  dahili no : 4500)

KULLANIM KILAVUZU    BENZERLİK RAPORU KILAVUZU

    ve    ABONE ONLİNE ARAÇ eOsmanlıca, dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "şıklı ve gördüğünü yaz" tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. Üyelik işlemleri ve detaylı bilgi  için tıklayınız...

 

ABONE

 

 ONLİNE ARAÇ
EKUAL TAM METİN

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. 1214 Wiley dergisinin etki değeri bulunmaktadır ve bu dergiler 2016 yılında Journals Citation Report’ta (JCR) indekslenmiştir. 363 Wiley dergisi kendi alanında en iyi ilk 10 dergi arasındadır.

 

ABONE TAM METİN ve ATIF DİZİNİ

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1132 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. 296.079 adet makale ve 6.016.175 adet atıf bulunmakta ve sürekli olarak bu sayılar güncelleip artmaktadır. 

*EKUAL(Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), Tübitak Ulakbim tarafından kurumumuzun erişimine
 ücretsiz olarak açılan ve belirli yıllara ait bilimsel yayınlara erişim sağlayan veritabanlarını ifade eder.
KaynaklarEKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi'nde yer alan kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.