Ödünç Verme Hizmetleri

 

KÜTÜPHANEDEN ÖDÜNÇ YAYIN ALMA SAYI VE SÜRELERİ

Kullanıcı

Kitap

Gün

Görsel İşitsel Kaynaklar   

Referans Kaynakları

(Ansiklopediler, Sözlükler, Atlaslar vb.)

Tezler/Süreli Yayınlar

Öğretim Elemanı

5 kitap

30 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

İdari 

Personel

3 kitap

15 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Öğrenci

3 kitap

15 gün

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

Ödünç verilmez kütüphane içinde kullanılır

 

İADE SÜRESİ GECİKEN YAYINLAR İÇİN UYGULANAN CEZALAR

  • İade süresi geciken her bir yayın için para cezası uygulanır.
  • Tüm kullanıcılar için ceza ücreti yayın başına geciken her gün için 50 kuruştur.
  • Ceza tutarının 30 TL’yi geçmesi durumunda kullanıcının kütüphane hesabı bloke edilir. Hesabın yeniden aktif hale getirilebilmesi veya kurumdan ayrılış işlemlerinin yapılabilmesi için; gecikme ücretinin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına (internet bankacılığıyla, ATM'den veya banka şubesinden) T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası belirtilerek yatırılması ve alınan dekontla birlikte kütüphanemize başvurulması gerekmektedir. (Uzaktan diploma talebinde bulunacak olan öğrencilerimiz, alacakları dekontu [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilirler.)

İletişim: 0466 215 10 00 (45 04) veya (45 10)

Banka Hesap IBAN Numarası:

Ziraat Bankası Artvin Şubesi TR 130001000148483763635003

Alıcı Adı:  

ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GEL.DAİR.BAŞK

YAYINLARIN ÖDÜNÇ SÜRESİNİN UZATILMASI VE AYIRTILMASI İŞLEMLERİ

  • Belirlenen limitin (30 TL)  üzerinde para cezası ile birlikte üzerinde kitap bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz. Bu kitapların iade edilmesi gerekmektedir.
  • Ödünç alınan yayın,  kendisi için belirlenen ödünç verme süresinin dolmasına en fazla 3 gün kala uzatma yapılabilir.
  • Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları -para cezası bulunmaması koşuluyla- kütüphane otomasyon sistemi üzerinden ( Kullanıcı Rehberleri menüsünde detaylı olarak anlatılmıştır) veya kütüphanelere giderek uzatma işlemi yapabilirler.
  • Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.
  • E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz.
  • Ayırtma işlemi sadece otomasyon sistemi üzerinden kullanıcının kendisi tarafından yapılabilir. (Kullanıcı Rehberleri menüsünde detaylı olarak anlatılmıştır.)