iThenticate ve Turnitin İntihal Önleme Programlarının Doğru Kullanımı

08 Nisan 2022, Cuma 3847

 

TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında aboneliği devam eden Turnitin ve iThenticate intihal önleme programlarının kullanımı ile ilgili olarak sorun yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şöyledir:

 

Turnitin kullanımıyla ilgili olarak: 

Bu programla, “tez, ödev ve rapor türü” dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece gelen kullanım talebi üzerine kütüphane yönetimi tarafından unvana bakılmaksızın öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğrencilere (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) kesinlikle hesap açılmamaktadır. Öğretmen eğer isterse öğrencileri için sınıf oluşturup onların da tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir.  

Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, kullanıcıların dokümanları sisteme atmadan önce yapması gereken ayarlarkonusuna yaşanmaktadır. “depo yok” ayarı (“standart ödev deposu yerine “depo yok” seçeneği seçilmeli) yapılmadığı takdirde aynı doküman sisteme tekrar yüklendiğinde kendisi ile eşleşerek benzerlik oranı % 100 olacaktır.

Yapılan bu hata ile  “standart yazılı ödev deposu” na eklenen tez, yaşanan sorunun çözüleceği düşüncesi daha sonra öğretmen tarafından silinse bile, Turnitin programının ödev deposundan silinmeyecek, yüksek benzerlik oranı sorunu devam edecektir. Böyle bir durumda dokümanı kesinlikle sistemden silmeyiniz ve «ödev» ekranından alacağınız «ödev numarası» ile birlikte bu sorunun giderilmesi için kütüphanemize başvurunuz.

 

iThenticate kullanımıyla ilgili olarak:  

Bu programı, gelen kullanım talebi üzerine kütüphane yönetimi tarafından hesabı oluşturulmuş  öğretim elemanları tarafından sadece “kişisel makalelerinin analizi” için kullanılmalıdır. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversitemiz tarafından yayımlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personelimiz olmalıdır.

Her bir kurumun iThenticate programı için doküman (makale) yükleme kotası vardır. Turnitin kullanılması gerekirken, İThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanların analiz edilmesi veya aynı makalenin birçok defa analiz edilmesi gibi yanlış kullanımların olması, kurumumuzun kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının yenmesine neden olmaktadır.

 

Bahsi geçen intihal önleme programlarının kullanımı konusunda mağduriyetlerin yaşanmaması için yukarıda belirtilen bilgi ve uyarıların dikkate alınması konusunda gereken hassasiyeti göstermenizi rica ederiz.

Kullanım Kılavuzları:

Ithenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Turnitin Öğretmen Kılavuzu

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı